Transmissió

El SARS-CoV-2 és un virus altament contagiós.

Principalment el pot transmetre una persona infectada si estàs en contacte amb ella; però també es pot contraure a través de les gotes de saliva que expulsen pel nas i la boca les persones infectades en parlar o tosir.

Aquestes gotes, que poden ser extremadament petites i no veure's, poden romandre als objectes i superfícies durant bastantes hores; així és, que quan algú toca aquest objecte o superfície i després es duu les mans als ulls, al nas o a la boca, pot resultar contagiat. També és possible el cas de contagiar-se inhalant aquestes gotes de manera directa quan són expulsades per una persona que es troba a menys d’un metre de distància.

Segons les dades actuals, aquest virus es pot transmetre en climes càlids o freds, humits o secs.


Berta Marín Vega

¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar