Símptomes i afectacions

Els principals símptomes, aquells que pateix un 81% de la població afectada, són tos seca, febre, dolor muscular, esgotament, malestar general i, en alguns casos, diarrea, congestió nasal o mal de gola. En la majoria de casos són símptomes lleus que apareixen de manera progressiva.

Tot i això, d’entre els afectats hi ha un 14% que requereixen estar hospitalitzats i només un 5% és ingressat a la UCI. Aquestes persones pateixen els mateixos símptomes però de manera greu i mostren dificultats a l'hora de respirar.

Els casos més greus poden arribar a patir pneumònia, insuficiència renal o, fins i tot, la mort. Aquesta última només ha afectat al voltant d'un 2% del contagiats.


Berta Marín Vega

¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar